Προσφορές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Ο θεσμός του κοινωνικού τουρισμού λειτουργεί χρόνια τώρα στην Ελλάδα και πολλοί δικαιούχοι των προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις διακοπές τους με τη καταβολή ενός συμβολικού ποσού. 

Στο ξενοδοχείο μας κάθε χρόνο φιλοξενούμε δεκάδες οικογένειες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος του Οργανισμού Εργατικής και Αγροτικής Εστίας καθώς και των ειδικών προγραμμάτων του Ε.Ο.Τ. Λόγω του ότι κάθε πρόγραμμα έχει διαφοροποιήσεις παραθέτουμε αναλυτικότερα τα στοιχεία μας για το καθένα ξεχωριστά.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

 

---------------------------------------------------------------------------